Myrios - Institut d'Atenció Psicológica i Psicopedagógica

Atención presencial

Us informem que des d'aquest dilluns 18/5/20 reprenem l'atenció presencial a l'Institut Myrios, amb cita prèvia concertada, malgrat seguim prioritzant l'atenció online!

Creiem que la millor manera per a poder garantir la seguretat de tots és l'atenció online, però en algunes situacions això no és possible o bé la persona no es troba còmoda. Per això, valorem cada situació i mirem d'oferir la millor atenció.

A l'Institut Myrios garantim el compliment de les RECOMANACIONS SANITÀRIES que aconsella el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).

 1. El centre és netejat, desinfectat i ventilat diàriament per part del professional de la neteja.
 2. Visitem exclusivament amb cita prèvia i amb un intèrval de 10-15 minuts entre visita i visita, per tal de ventilar les sales i desinfectar-les adequadament. Aquest intèrval també permet la no coincidència entre clients.
 3. Els professionals del centre obren i tanquen les portes d'accés a les sales.
 4. Els nostres professionals fan ús de mascaretes i guants durant tota la jornada laboral. A més, s'utilitzarà pantalles protectores en algunes de les sales.
 5. Durant la situació actual de la COVID-19, el lavabo és d'ús exclusiu del personal del centre. En cas d'urgència del client, es desinfecta immediatament després de fer-ne ús.
 6. Disposem de solució hidroalcohòlica per al personal del centre i per als clients a la recepció del mateix i en totes les nostres sales. Els nostres professionals en fan ús abans i després de cada visita.
 7. Els professionals mantenen, amb rigurositat, una distància de 2 metres amb el client.

En cas de voler una atenció presencial, el client cal que segueixi les següents mesures preventives de la COVID-19, perquè en cas contrari, NO serà possible la realització de la visita:

PROTOCOL PER A REALITZAR UNA VISITA

 • És obligatori l'ús de mascaretes durant l'estança al nostre centre.
 • Cal respectar la distància de 2 metres amb el professional.
 • El personal del centre ruixa les soles de les sabates per a la seva desinfecció abans d'ingressar al centre.
 • Cal fer ús del gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans abans de la sessió, amb els gels que trobarà a la recepció i en totes les sales de consulta.
 • En cas de tos o esternuts cal tapar-se amb el colze o material d'un sol ús.
 • Cal evitar tocar tot allò que no sigui estrictament necessari.
 • No es permès l'ús de la sala d'espera, per això es demana puntualitat en l'arribada i la sortida. En cas de venir acompanyat, l'acompanyant haurà d'esperar fora del centre.
 • Es facilita una espai i/o recipient d'un sol ús per a dipositar les bosses de mà, els mòbils, jaquetes, i altres pertinences personals, durant l'estada al nostre centre.

Ens pots demanar cita prèvia al telèfon 671 361 061 o per correu electrònic a info@institutmyrios.com, on també resoldrem els teus dubtes i valorarem la teva situació per a decidir quina és la opció més adequada.

envelopephone-handsetmap-markerclock