Myrios - Institut d'Atenció Psicológica i Psicopedagógica

Com treballem?

El teu centre de psicologia i creixement personal al barri de les Corts (Barcelona).
A l’Institut Myrios volem que t’hi trobis a gust, i per això hem creat un espai acollidor, còmode i agradable que garanteix la màxima confidencialitat i confort.

Som una consulta de psicologia sanitària acreditada per la Generalitat de Catalunya.

1. Com començo?

Sol·licitud de contacte (telefònic, mail o formulari).
Recollida de dades personals i motiu de demanda.

2. Qui m’atendrà?

Assignació d’un professional.
En funció de les característiques de la demanda l’equip selecciona al professional més adient per a atendre-la. Es planifica un possible disseny i format per a les intervencions inicials, que posteriorment es consensuarà amb el client. El professional cita al client per a una primera sessió o sessió d’avaluació/ orientació.

3. Què fara?

Sessió d’avaluació i orientació.
Exploració del motiu de demanda. En funció de l’avaluació es formula una devolució i si client i terapeuta consideren oportú es planteja una proposta d’iniciar un procés terapèutic amb uns objectius concrets i consensuats d’intervenció.

4. Sol/a o acompanyat/da?

Intervenció (individual, de parella o familiar).
La intervenció terapèutica s’adapta en funció del motiu de demanda i de les característiques personals i recursos propis de cada client. Durant tot el procés s'avalua periòdicament l’eficàcia de la intervenció, tant pel que fa a l’evolució dels símptomes com a la qualitat de la relació terapèutica.

5. Com s’acaba?

Sessió final.
Avaluació del procés i prevenció de recaigudes. Planificació de seguiment, si cal.
envelopephone-handsetmap-markerclock