Myrios - Institut d'Atenció Psicológica i Psicopedagógica

Tancament temporal de l'Institut Myrios pel Coronavirus/ Cierre temporal del Institut Myrios por el Coronavirus

Des de la direcció de l’Institut Myrios us informem que, degut a la situació ocasionada per la pandèmia del COVID-19 (coronavirus), i per tal d’ajudar a evitar la propagació d’aquest entre la població, el nostre centre tanca les seves portes durant 15 dies. Així doncs, i seguint les recomanacions de Sanitat i del Govern de la Generalitat de Catalunya, a partir d’avui els professionals de l’Institut Myrios atendran via telemàtica (online, telèfon, internet), a totes aquelles persones que ho desitgin. Aquesta mesura neix de la responsabilitat que assumim dins de la nostra societat i la prudència, pel bé de tothom, professionals i clients.

Els mantindrem informats i restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o pregunta als telèfons 931 534 526 o 671 361 061, o bé al correu info@institutmyrios.com

______________________________________________________________________________

Apreciados,

Desde la dirección del Instituto Myrios os informamos que, debido a la situación ocasionada por la pandemia del COVID-19 (coronavirus), y con el fin de ayudar a evitar la propagación de éste entre la población, nuestro centro cierra sus puertas durante 15 días. Así pues, y siguiendo las recomendaciones de Sanidad y del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a partir de hoy los profesionales del Instituto Myrios atenderán vía telemática (online, teléfono, internet), a todas aquellas personas que lo deseen. Esta medida nace de la responsabilidad que asumimos dentro de nuestra sociedad y la prudencia, por el bien de todos, profesionales y clientes.

Les mantendremos informados y quedamos a su disposición para cualquier duda o pregunta a los teléfonos 931 534 526 o 671 361 061, o bien en la dirección de correo info@institutmyrios.com

envelopephone-handsetmap-markerclock